Die Verdienstmedaille der DDR - Dr. Winifried Zimdahl


"Die Verdienstmedaille der DDR" blev indstiftet d. 4. juni 1959. Alle borgere i DDR, som havde udmærket sig gennem fremragende resultater, i loyalitet og i opbygningen/styrkelsen af socialismen i DDR. 

Medaljen kunne som regel kun tildeles én gang. Til medaljen fulgte et certifikat/urkunde og en pengepræmie på 1.000 Østtyske Mark. Tildelingen fandt som regel sted 1. maj eller 7. oktober.

Denne medalje blev tildelt Dr. Winifried Zimdahl d. 1. maj 1979.